Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kayıt hk.

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterimiz Cihat Yaban yapmış olduğu açıklamda Elektr...

MARKALAŞMA EĞİTİMİ

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde ‘MARKALAŞMA’ konulu bir eğitim gerçekleştirilecekt...

İHRACAT ZİRVESİNE DAVETLİSİNİZ!!!

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonluğunda ve Batı Karadeniz İşbirliği Platformu’nun...

TOBB 70.MALİ GENEL KURULUNA KATILDIK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 70. Mali Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel Kurul Soma...

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

"Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan ve milletimizi hüzne boğan maden faciasında yaşamını yitiren i...

 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kayıt hk.

 • MARKALAŞMA EĞİTİMİ

 • İHRACAT ZİRVESİNE DAVETLİSİNİZ!!!

 • TOBB 70.MALİ GENEL KURULUNA KATILDIK.

 • MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

boslukk

Sigortacılık-Levha Kayıt

Sigortacılık İşlemleri

SİGORTA EKSPERLERİ RUHSATI İLE SİGORTA ACENTELERİNİN UYGUNLUK BELGESİ VE LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Resmi Gazete: 14.06.2007 tarih, 26552 sayı) ile Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (Resmi Gazete: 14.04.2008 tarih, 26847-mükerrer sayı) yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigorta acentelerine uygunluk belgesi verme yetkisi TOBB ile Odalara devredilmiştir. Uygulamalarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlara açıklık getiren Hazine Müsteşarlığı’nın “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Çerçevesinde, Acentelerin Uygunluk Belgesi ve Levhaya Kayıt Müracaatlarında, Acenteler, TOBB ve Odalarca İzlenecek Yola İlişkin Genelgeleri (2008/15, 2008/18,2008/38)” de yayınlanmıştır.

Sigorta acentesi üyelerimizin, öncelikle yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelge hükümlerini bilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak TOBB’un bünyesinde kurulan “Sigorta Müdürlüğü”nce hazırlanan web sayfasında www.sigorta.org.tr adresinde gerekli ve ayrıntılı açıklama da mevcuttur.

* Odamıza Ön başvuru yapmadan önce firmaların yapması gerekenler ;

 • Başvuru sahibi Ticaret Sicil ve Oda kaydını yaptırır.
 • Başvuru sahibi www.sigorta.org.tr web sayfasından ön başvuru girişini yapar ve sistemin verdiği ön başvuru ve başvurusu onaylandıktan sonra kullanacağı levha kayıt numarasını alır.
 • Başvuru sahibi Odadan veya Odanın Web sayfasından başvurunun niteliğine göre istenilen evraklar listesini, başvuru dilekçesini ve başvuru formunu ( acente veya eksper ), sigorta acenteleri için EK.1, EK.2 taahhütname EK.3 bilgi formu ve eksperler için EK.2 taahhütname ve EK.3 bilgi formunu temin eder.
 • Sigorta Acentelerinin yapmış olduğu ön başvuru girişi getirilen evraklar ile bilgi kontrolü tarafımızdan yapılarak TOBB.AEKS yazılım programında adımlar takip edilerek onaylanır.
 • Bu aşamada firmanın işyerinin asgari fiziki şartlara uygunluğunun tespiti için firma adresine gidilir ve gerekli kontroller yapılarak tutanak tutulur. Asgari Fiziki Şartları uygun olmayan firmaların Ön Başvuruları onaylanmaz.
 • Gerçek kişi eksper başvuruları ve levha kayıt işlemleri TOBB Sigorta Müdürlüğü tarafından yapılır.
 • TOBB-AEKS yazılım programına firmanın yapmış olduğu Ön başvuru ile ilgili veri girişi Odamız yetkilileri tarafından sistem üzerinden onaylanır ve bu aşamada TOBB Sigortacılık Müdürlüğüne gönderilmiş olur. 
 • TOBB Sigortacılık Müdürlüğü ön başvuruyu sistem üzerinden inceler ve uygun gördüğü taktirde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığına  gönderir. Aynı şekilde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığı ön başvuruyu inceler ve uygun gördüğü taktirde onaylar. Hazine müsteşarlığının onayı ile ön başvuru onaylanır ve başvuru sahibi durumunu www.sigorta.org.tr adresinden takip eder. 
 • 9- Hazinenin onayından sonra firma altı ay içerisinde belirlenmiş olan levha kayıt ücretini belirlenen banka hesap numarasına yatırır ve dekontun bir sureti TOBB’ ne gönderir. Yatırılan banka dekontu TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ ne ulaşınca  son onay verilir ve firmanın levha kaydı gerçekleşmiş olur. 
 • 10- Başvuru sahibi levhaya kaydının gerçekleşmesinden sonra yine altı ay içerisinde bir sigorta şirketinden acentelik almak ve levha kaydına acenteliğini eklemesi gerekir. Aksi taktirde levha kaydı askıya alınır.  

Turkish English German