Girişimcilik Eğitimimiz Başladı

Odamız ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Zonguldak Müdü...

2014 Ibatech Fuarına Katıldık

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası 12.04.2014 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da düzenl...

Girişimcilik Eğitimine Hak Kazanan Asil ve Yedek Üyeler

Asil Girişimci Adayları: 01-Sevilay Karagöl 02-Selma Demirci 03-Hanımkadın Kılın...

Girişimcilik Eğitimi Seçmelerimiz Yapıldı

Odamız ve Zonguldak KOSGEB İşbirliği ile düzenlenecek olan 2014 yılı ilk etap girişimcilik k...

İstanbul Tüyap Fuar Merkezinde Düzenlenen 2014 Pencere,Cam ve Kapı Fuarına Katıldık.

Odamız tarafından organize edilen ve İstanbul Tüyap Fuar Merkezinde 12-15 Mart 2014 tarihler...

 • Girişimcilik Eğitimimiz Başladı

 • 2014 Ibatech Fuarına Katıldık

 • Girişimcilik Eğitimine Hak Kazanan Asil ve Yedek Üyeler

 • Girişimcilik Eğitimi Seçmelerimiz Yapıldı

 • İstanbul Tüyap Fuar Merkezinde Düzenlenen 2014 Pencere,Cam ve Kapı Fuarına Katıldık.

boslukk


İHALE SONUCU: HİZMET ALIM İŞİ İHALE SONUÇ İLANI “Devrek Bastonculuğu Mevcut Durum Analizi, Envanter Çalışması ve Devrek Evi Fizibilite Raporu” Projesi 1.Yayın Tarihi :14.03.2014 2.Sözleşme Tutarı :42.480 TL (KDV DAHİL) LOT 1:- Devrek Bastonculuğu Mevcut Durum Analizi ve Envanter Çalışması (1 adet Rapor) - Devrek Evi Fizibilite Raporu Çalışması (1 adet Rapor) 3.İhale Sonuç Tarihi:07.04.2014 4.Başarılı İsteklinin Adı, Adresi ve Ticaret Unvanı İKADA İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİM DANIŞMANLIĞI LTD.ŞTİ. Farabi Sok.22/4 Çankaya-ANKARA 5.Sözleşme Makamı Devrek Ticaret ve Sanayi Odası

Sigortacılık-Levha Kayıt

Sigortacılık İşlemleri

SİGORTA EKSPERLERİ RUHSATI İLE SİGORTA ACENTELERİNİN UYGUNLUK BELGESİ VE LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Resmi Gazete: 14.06.2007 tarih, 26552 sayı) ile Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (Resmi Gazete: 14.04.2008 tarih, 26847-mükerrer sayı) yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigorta acentelerine uygunluk belgesi verme yetkisi TOBB ile Odalara devredilmiştir. Uygulamalarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlara açıklık getiren Hazine Müsteşarlığı’nın “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Çerçevesinde, Acentelerin Uygunluk Belgesi ve Levhaya Kayıt Müracaatlarında, Acenteler, TOBB ve Odalarca İzlenecek Yola İlişkin Genelgeleri (2008/15, 2008/18,2008/38)” de yayınlanmıştır.

Sigorta acentesi üyelerimizin, öncelikle yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelge hükümlerini bilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak TOBB’un bünyesinde kurulan “Sigorta Müdürlüğü”nce hazırlanan web sayfasında www.sigorta.org.tr adresinde gerekli ve ayrıntılı açıklama da mevcuttur.

* Odamıza Ön başvuru yapmadan önce firmaların yapması gerekenler ;

 • Başvuru sahibi Ticaret Sicil ve Oda kaydını yaptırır.
 • Başvuru sahibi www.sigorta.org.tr web sayfasından ön başvuru girişini yapar ve sistemin verdiği ön başvuru ve başvurusu onaylandıktan sonra kullanacağı levha kayıt numarasını alır.
 • Başvuru sahibi Odadan veya Odanın Web sayfasından başvurunun niteliğine göre istenilen evraklar listesini, başvuru dilekçesini ve başvuru formunu ( acente veya eksper ), sigorta acenteleri için EK.1, EK.2 taahhütname EK.3 bilgi formu ve eksperler için EK.2 taahhütname ve EK.3 bilgi formunu temin eder.
 • Sigorta Acentelerinin yapmış olduğu ön başvuru girişi getirilen evraklar ile bilgi kontrolü tarafımızdan yapılarak TOBB.AEKS yazılım programında adımlar takip edilerek onaylanır.
 • Bu aşamada firmanın işyerinin asgari fiziki şartlara uygunluğunun tespiti için firma adresine gidilir ve gerekli kontroller yapılarak tutanak tutulur. Asgari Fiziki Şartları uygun olmayan firmaların Ön Başvuruları onaylanmaz.
 • Gerçek kişi eksper başvuruları ve levha kayıt işlemleri TOBB Sigorta Müdürlüğü tarafından yapılır.
 • TOBB-AEKS yazılım programına firmanın yapmış olduğu Ön başvuru ile ilgili veri girişi Odamız yetkilileri tarafından sistem üzerinden onaylanır ve bu aşamada TOBB Sigortacılık Müdürlüğüne gönderilmiş olur. 
 • TOBB Sigortacılık Müdürlüğü ön başvuruyu sistem üzerinden inceler ve uygun gördüğü taktirde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığına  gönderir. Aynı şekilde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığı ön başvuruyu inceler ve uygun gördüğü taktirde onaylar. Hazine müsteşarlığının onayı ile ön başvuru onaylanır ve başvuru sahibi durumunu www.sigorta.org.tr adresinden takip eder. 
 • 9- Hazinenin onayından sonra firma altı ay içerisinde belirlenmiş olan levha kayıt ücretini belirlenen banka hesap numarasına yatırır ve dekontun bir sureti TOBB’ ne gönderir. Yatırılan banka dekontu TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ ne ulaşınca  son onay verilir ve firmanın levha kaydı gerçekleşmiş olur. 
 • 10- Başvuru sahibi levhaya kaydının gerçekleşmesinden sonra yine altı ay içerisinde bir sigorta şirketinden acentelik almak ve levha kaydına acenteliğini eklemesi gerekir. Aksi taktirde levha kaydı askıya alınır.  

Turkish English German